Wydawca treści Wydawca treści

Sprzedaż sadzonek

Oferta sprzedaży sadzonek.

   

Oferta sprzedaży na wiosnę 2018 r. :

Lp.

Gatunek

Symbol produkcyjny

Region nasienny stary

Rodzaj LMP

Wysokość od …do … (cm)

Ilość oferowana
do sprzedaży (tys.szt.)

1

Klon pospolity

2/0

353

ZR NAS

60-200

1

2

Kruszyna pospolita

2/0

353

INNE

30-50

1,6

3.

Klon jawor

3/0

353

ZR NAS

140-200

7,7

4.

Lipa drobnolistna

2/0

354

ZR NAS

30-60

8

5

Klon jawor

2/0

353

ZR NAS

60 – 200

2

6

Klon pospolity

3/0

353

ZR NAS

60 – 200

6

7

Grab pospolity

2/0

353

ZR NAS

60 – 200

8

 

           

 

Sprzedaż bezpośrednia jest prowadzona w Szkółce Leśnej Smolary Bytnickie, wszelkich informacji udzielają:

Leśniczy szkółkarz Aleksander Winnik tel. +48 664 068 292

Specjalista ds. hodowli lasu mgr inż. Marlena Sakuta tel. 68 391 56 96

Minimalna ilość sprzedawanych sadzonek to 10 szt. 

 

Lokalizacja szkółki: