Wydawca treści

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Na terenie Nadleśnictwa Bytnica znajduje się 88,57 hektara lasów, które nie stanowią własności Skarbu Państwa. Obszar lasów położony jest na terenie dwóch powiatów: świebodzińskiego oraz krośnieńskiego.

Nadleśnictwo Bytnica jest jednostką prowadzącą sprawy z zakresu nadzoru nad tymi lasami. Dzięki udziałowi leśników w tym procesie lasy prywatne są zagospodarowane w sposób nie odbiegający od wysokich standardów obowiązujacych w Lasach Państwowych.  
 
W lasach niepaństwowych, będących w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Bytnica gospodarka leśna prowadzona jest w oparciu o inwentaryzację stanu lasu oraz decyzje administracyjne wydawane przez właściwego starostę (projekty decyzji przygotowywane są przez Nadleśnictwo). 
 
Zadania Nadleśnictwa Bytnica wynikające z podpisanych porozumień ze Starostwami Powiatowymi w Krośnie Odrzańskim i Świebodzinie w stosunku do lasów niepaństwowych są następujące:
  • nadzór lasów w zakresie zachowania przez ich właścicieli zasad prowadzenia gospodarki leśnej,
  • zarządzanie wykonywania zabiegów ochronnych w lasach zagrożonych występowaniem organizmów szkodliwych,
  • wyznaczanie drzew do wycięcia,
  • prowadzenie postępowania administracyjnego z wyłączeniem wydawania decyzji administracyjnych,
  • kontrolowanie wykonywania obowiązków przez właścicieli.
 
Kontakt do osoby zajmującej się sprawami lasów prywatnych:
 
Rafał Kinas tel. +48 664 068 288 rafal.kinas@zielonagora.lasy.gov.pl 

Materiały do pobrania