Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

UWAGA OPRYSKI!

UWAGA OPRYSKI!

Na terenie Nadleśnictwa Bytnica w dniach od 18.05.2018 do 30.06.2018 realizowany jest oprysk zwalczający szkodliwe owady.

Nadleśnictwo Bytnica informuje, że w okresie od 18.05.– 30.06.2018r. przeprowadzone będzie chemiczne ograniczenie liczebności szkodliwych owadów leśnych (w zależności od warunków atmosferycznych).

Lasy będą opryskiwane  środkami ochrony roślin – preparat:   DIMILIN  480 S.C., adiuwant Ikar 95 EC, przy użyciu samolotów.

Ograniczanie liczebności szkodliwych owadów leśnych dokonane będzie na niżej wymienionych terenach:

 

            Nadleśnictwo                          Gmina                    Powierzchnia zabiegu(ha)

 

                Bytnica                               Bytnica                           928,00

 

                Bytnica                               Łagów                            1161,00

 

                Bytnica                         Krosno Odrz.                        494,00

 

W związku z powyższym dla zabezpieczenia zdrowia ludzi, zwierząt domowych, pszczół oraz ryb wzywa się do przestrzegania następujących przepisów ochronnych:

Osobom niezatrudnionym w państwowym gospodarstwie leśnym wstęp na tereny leśne objęte zabiegiem chemicznym zwalczania jest wzbroniony do odwołania.
Osoby zamieszkałe na terenach leśnych objętych zabiegiem chemicznego zwalczania i w odległości 1 km od nich oraz zwierzęta gospodarskie powinny w czasie wykonywania zabiegu chemicznego znajdować się w pomieszczeniach zamkniętych.
Zbiór jagód i grzybów w lesie objętym zabiegiem jest zabroniony do czasu upływu karencji środka, który wynosi 24 godziny od zabiegu.
Pszczoły należy wywieźć z lasu i ze stref zagrożenia w ustalonym przez nadleśnictwo czasie do ustalonych miejsc.
Dzień rozpoczęcia chemicznego zwalczania szkodliwych owadów leśnych oraz odwołania powyższych przepisów ochronnych zostanie podany do wiadomości mieszkańców, miejscowym zwyczajem przez najbliższe nadleśnictwo.

Preparaty DIMILIN  480 SC jest toksyczny dla ryb i wyznaczony będzie pas izolacyjny 100 m od brzegów zbiorników i cieków wodnych.