Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

Konferencja "Aktywne metody ochrony lasu..."

Konferencja "Aktywne metody ochrony lasu..."

26 maja 2017 roku w Nadleśnictwie Bytnica (RDLP w Zielonej Górze), odbyła się konferencja Zielonogórskiego Oddziału PTL. Jej temat brzmiał: „Aktywne metody ochrony lasu przed zwierzyną w nadleśnictwach o wysokich stanach jeleniowatych na przykładzie Nadleśnictwa Bytnica".

Konferencja składała się z dwóch części: podczas pierwszej – referatowej, podczas której swoje wystąpienia zaprezentowali przedstawiciele świata nauki i jednocześnie praktycy. Drugą część – terenową prowadził Nadleśniczy Nadleśnictwa Bytnica dr inż. Piotr Niemiec.
W konferencji udział wzięli m.in.: dr inż. Jan Błaszczyk - przedstawiciel Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, Leszek Banach - Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze, Prof. Andrzej Grzywacz - Przewodniczący PTL, Wiesław Krzewina – koordynator ds. realizacji projektu LGW w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, dr inż. Marcin Gołębiowski – Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, Stanisław Sobański – Nadleśniczy Nadleśnictwa Rzepin (RDLP Szczecin), twórca metody Sobańskiego, Nadleśniczowie z nadleśnictw realizujących pilotażowy program Leśnych Gospodarstw Węglowych, członkowie zielonogórskiego oddziału PTL, pracownicy Nadleśnictwa Bytnica, zaproszeni goście oraz redaktorzy naczelni prasy leśnej: Brać Łowiecka, Głos Lasu, Las Polski, Zachodni Poradnik Łowiecki. Łącznie w konferencji udział wzięło ponad 80 osób.
Podczas części kameralnej wygłoszono następujące referaty:
1) Prof. dr hab. Andrzej Grzywacz – „Gatunkowa różnorodność biologiczna polskich lasów"
2) Prof. dr hab. Tadeusz Andrzejczyk – „Znaczenie hodowlano - przyrodnicze rodzimych dębów w różnych warunkach siedliskowych Polski"
3) Stanisław Sobański – „Metoda Sobańskiego"
4) Prof. dr hab. Wojciech Wesoły – „Wykorzystanie metody Sobańskiego w praktyce"
5) Prof. dr hab. Piotr Łakomy – „Metoda Sobańskiego, a mikobiota środowiska glebowego"
6) Dr inż. Wiesław Dubas – „Rola wierzby w zwiększaniu bioróżnorodności"
7) Prof. dr hab. Janusz Olejnik – „Rola lasu w pochłanianiu CO2 z atmosfery w kontekście zmian klimatu"
Część terenową konferencji prowadził Nadleśniczy dr inż. Piotr Niemiec, przedstawił efekty stosowania metody Sobańskiego w bytnickich lasach. Metoda ta jest traktowana w Nadleśnictwie Bytnica jako kluczowy element zagospodarowania lasu, pozwalający stosunkowo niewielkim nakładem pracy
pogodzić „wodę z ogniem" a więc wysoki stan zwierzyny z dobrym stanem lasu – co doskonale nawiązywało do tematu konferencji.
Część terenowa została zaplanowana w ten sposób, aby zaprezentować różne aspekty stosowania metody Sobańskiego. Uczestnicy konferencji mogli zapoznać się ze sposobem zagospodarowania bytnickich lasów w przeszłości i obecnie. Gospodarze wskazywali poprzez analogię na stan lasu, potwierdzony wykonaną w 2016 roku inwentaryzacją, podczas prac urządzeniowych (zmniejszenie udziału sosny w składach gatunkowych, zwiększenie zasobności drzewostanów, zdecydowana poprawa jakości upraw i młodników). Na prezentowanych powierzchniach omawiane były tematy związane z funkcjami hodowlano ochronnymi metody, jej aspektami finansowymi oraz technicznymi. Uczestnikom cały czas towarzyszyła dyskusja, w której głos zajmowali zarówno naukowcy jak i praktycy. Różnorodność poruszanych tematów była bardzo duża, od wykonania siewu, możliwości stosowania dębu czerwonego, sposobu prowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych, dalszej roli dębu w młodnikach i jego wpływu na poprawę sprawności siedliska, czy w końcu wpływem metody na zwiększenie pochłaniania dwutlenku węgla.
Na zakończenie, Pan Maciej Taborski – przewodniczący zielonogórskiego oddziału PTL złożył na ręce Nadleśniczego dr inż. Piotra Niemca gorące podziękowania i pogratulował bardzo dobrze zorganizowanej konferencji.
 
Więcej zdjęć z konferencji można znaleźć na naszym profilu na Facebooku: https://www.facebook.com/nctwobytnica/